Börje Gabrielssons Minnesfond

Börje Gabrielssons Minnesfond delar ut resebidrag för studie- och kongressresor till svenska handkirurger. Ansökan, som skall innehålla en beskrivning av syftet med resan och en kostnadskalkyl, skrives numera alltid på särskild blankett och insändes till:

Börje Gabrielssons Minnesfond
SEB Private Banking
Stiftelser, ST-S3
106 40 Stockholm

Ansökan skall vara Fonden tillhanda senast 3 veckor före avresan. Om du vill vara säker på att få besked om du tilldelats bidrag måste ansökan vara inne senast 8 veckor före avresan.

P.S. Efter genomförd kongress-/studieresa: Glöm inte reserapporten, som ska inskickas till

Ove Engkvist
Villa Snörin
Ulriksdals Kungsgård
170 79 SOLNA 

I samarbete med ordförande i Börje Gabrielssons Minnesfond kommer vi också på hemsidan att publicera lämpliga ”reseberättelser” som beskriver medlemmars studie- och forskningsresor, som stötts av minnesfonden, med avsikt att öka kunskapen om handkirurgiska diagnostiska och behandlingsmöjligheter inom föreningen. För närvarande lägger vi dock inte upp ev bifogade bilder.