Möten och kurser

Event Tidpunkt Länk
FESSH  Möteskalender, diverse möten www
SK-kurser Socialstyrelsens sida om SK-kurser Länk
SHFs planering för SK- och SK-liknade kurser 2014-2017 Dok
Handkirurgisk dissektionskurs, Köpenhamn Återkommande kurs Länk
Praktisk kurs i mikrokirurgisk teknik, Göteborg Återkommande kurs Länk

 

Möten och kurser 2016

Event Tidpunkt Länk
     

 

Möten och kurser 2017

Event Tidpunkt Länk
Kurs, workshop: Wrist surgery, Markgröningen/ IRCAD-Strasbourg 30/3-1/4 Inbjudan
AO Masters Course, Hand and wrist trauma, Tromsö 9-10/2 Inbjudan
Eurohand 2017 (FESSH mötet)  21-24/6 Länk
SHF Årsmöte i Sigtuna 31/8-1/9 Inbjudan
ASSH annual Meeeting, San Francisco 7-9/9  Länk
"SK kurs" Frakturer och senskador, Uppsala 16-19/10  
"SK kurs" i rekonstruktiv kirurgi vid större trauma, Umeå V 47  

 

Möten och Kurser 2018