Medlemskap i Svensk Handkirurgisk Förening

I föreningens stadgar regleras frågan om medlemskap i första paragrafen:

Svensk Handkirurgisk Förening utgör en sammanslutning av Svenska specialister i handkirurgi samt andra för denna specialitet intresserade läkare och vetenskapsmän. Till medlem kan antagas leg läkare och inväljas blivande läkare och annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet.

Föreningen har en långvarig tradition att särskilt uppmuntra läkare under specialistutbildning i handkirurgi att redan tidigt bli medlemmar i föreningen.

De senast nyinvalda medlemmarna i Svensk Handkirurgisk Förening, är:

  •  

 

Vi hälsar dem varmt välkomna!