Ansökan

Ansökan skickas med vanlig post till föreningens ordförande. För att få med alla uppgifter som behövs görs förslagsvis så här:

(Ställer vissa krav på webläsaren; torde fungera fr.o.m. version 4.) Skriv ut på papper det formulär som kan fyllas i på skärmen (hämta det här). Notera att det inte är möjligt att göra ansökan ONLINE. Glöm inte signaturerna!