Läs in dig på årsmötets dagordning så kan du ställa frågor och verka smart. Kallelsen med allt du behöver finner du här.