Stort grattis till Göran Lundborg som, för sina många och viktiga bidrag till kunskapen om handkirurgi, av IFSSHs nominineringskommitee utsetts till "pioneer of hand surgery". Priset kommer han att få ta emot under öppningscermonin vid Buenos Aires mötet. Endast två Svenskar ingår sedan tidigare i detta ärofyllda sällskap, Erik Moberg och Nils Carstam.