att ännu ett möte blir såå bra?

Vi var fler handkirurger än någonsin, 63 och använder nu mer...

Den är glödhet, den är vacker och den är bara vår!                  ...

Missa inte vår gästföreläsare vid årets Sigtunamöte. Läs om honom...

planeras i september, inbjudan

Göran Gabrielsson har lämnat oss. Läs och begrunda Ove Engkvists...

Sjukhusläkarna redovisar resultatet av en enkät gällande tillgången på specialistläkare. Ladda upp den...

Vad är väl sommaren annat än en plågsam väntan på det fantastiska Sigtuna mötet. Denna gång...

Inte bara "våra" kandidater, randare och St-läkare, utan även handintresserade personer i hela världen kan nu...

Handkirurgi nu egen specialitet, Kurser för handkirurgi-ST, Sigtuna 2015...

Den 17 februari meddelade Socialstyrelsen ä...

Vi är nu åter en egen specialitet!  

Detta har ju förespeglats oss en tid men sedan beslut I början av...