Mycket har hänt det senaste året, läs o njut av den spännande...

återigen!

Det verkar definitivt som vi har en trend på gång...

Läkaruppropet - hur går vi vidare för en mänskligare sjukv...

Det är ett helt år sedan ett formellt brev skrevs av ordförande. När våren äntligen kommit vill jag uppdatera...

Den 1 januari 2013 tar Socialstyrelsen över ansvaret för de statligt finansierade SK...

Har du rätt e-mail adress i medlemsregistret? Om du är tveksam, maila din korrekta e-mail adress till...

Socialstyrelsen har tagit fram en lathund med anvisningar för ansökan om specialistbevis inom nya ST. Anvisningarna gäller...