Sjukhusläkarna redovisar resultatet av en enkät gällande tillgången på specialistläkare. Ladda upp den...

Vad är väl sommaren annat än en plågsam väntan på det fantastiska Sigtuna mötet. Denna gång...

Inte bara "våra" kandidater, randare och St-läkare, utan även handintresserade personer i hela världen kan nu...

Handkirurgi nu egen specialitet, Kurser för handkirurgi-ST, Sigtuna 2015...

Den 17 februari meddelade Socialstyrelsen ä...

Vi är nu åter en egen specialitet!  

Detta har ju förespeglats oss en tid men sedan beslut I början av...

Mycket har hänt det senaste året, läs o njut av den spännande...

Som nyvald ordförande i Svensk Handkirurgisk Förening vill jag passa på att tacka för förtroendet och framföra...

Den 1 januari 2013 tar Socialstyrelsen över ansvaret för de statligt finansierade SK...

Har du rätt e-mail adress i medlemsregistret? Om du är tveksam, maila din korrekta e-mail adress till...

Socialstyrelsen har tagit fram en lathund med anvisningar för ansökan om specialistbevis inom nya ST. Anvisningarna gäller...